PROJEK TANAMAN KOPI ROBUSTA & TANAMAN TERUNG
SINTOK – Tapak Semaian Projek Tanaman Kopi Robusta (Depan) dan Tapak Semaian Tanaman Terung (Belakang). Projek di bawah UMHSB ini telah di uruskan oleh anak syarikat UMHSB yang dilantik iaitu Uniutama Property Sendirian Berhad, UPSB. Projek ini merupakan projek baharu yang telah diambil kira dapat menjana lebih banyak pendapatan syarikat oleh kerana penilaian terhadap permintaan pengguna di pasaran yang semakin meningkat.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *